Pávie Oko “Abalone”

abalone

Mušle sú tvorené z uhličitanu vápenatého a rastú v oceáne, tvoriace súčasť živého ekosystému. Rôzne typy mušlí Abalone boli použité ako drahokamy po celé stáročia.

Pávie Oko bolo používané v mnohých kultúrach ako na dekoratívne šperky a v rezbárstve.

Abalone posilňuje štruktúru tela a funkcie srdcovej čakry. Aj perla a mušľa Abalone majú rovnaký  význam:

  •      Úzko spojená s morom – predstavuje príliv a odliv emócií
  •      Ľahké prúdenie citov a citlivosť k ostatným
  •      Pripojenie k rodine a najmä materstvo
  •      Harmóniu vo vzťahoch
  •      Rozmanitosť farieb predstavuje zmenu ako krásu existencie